Den svenska casinolagen

Den nya, svenska, spellagen kom snart att döpas till casinolagen då den i första hand inriktar sig mot online casinon. Lagen kom till efter ett förarbete som startades redan i början av 2000-talet och som sedan utrett hur staten ska kunna få kontroll över de casinon som riktar sig till svenska spelare på nätet.

Eftersom Sverige är en del av EU var detta en inte helt enkel uppgift. De flesta casinon var baserade i andra EU-länder, främst Malta, och hade därför rätt att inrikta sig mot svenska spelare. Dessutom har alla människor ett visst egenansvar för sina handlingar och att utfärda totalförbud är svårt eftersom dessa kan komma att få oväntade konsekvenser i framtiden.

En medelväg

Den nya lagen kom till främst för att skydda spelare från allt för aggressiv marknadsföring. På så sätt liknar den lagen som gäller för marknadsföring av alkohol och tobak. Det ska alltså vara ”måttlighet” i reklamen. Just begreppet ”måttlighet” kan vara svårt att greppa och både etablerade och nya casinon kan ibland tumma på reglerna.

Samtidigt ska spelare ha rätt att stänga av sig själva via en gemensam spärrservice som alla licensierade casinon måste vara del av. De spelare som stängt av sig sjävla ska därefter inte behöva ta emot någon riktad reklam från något casino oavsett om de varit kund där eller inte.

Förutom detta släpptes faktiskt spelmonopolet vilket innebär att även privatpersoner nu har rätt att etablera casinon inom Sveriges gränser. Detta var tidigare begränsat till statliga casinon som ägdes av Svenska spel. Hittills har ingen visat något intresse för att starta ett landbaserat casino men ett drygt 20 tal olika företagsgrupper har ansökt om svensk casinolicens. Den uppmärksamme konstaterar nu kanske att det är långt fler än 20 casinon som påstår att de har svensk licens. Detta är alldeles riktigt. Casinon ingår ofta i företagsgrupper med flera casinon och eftersom företaget är det som ansöker om licens kan därför flera casinon omfattas av samma licensnummer.